1984 Startjaar
Piet Verkerk
6 Professionele
merk-specialisten
245 Verkochte
occasions

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 12.03.2024

Algemene Informatie
Deze website biedt algemene informatie over Piet Verkerk.
De inhoud is niet bedoeld als volledig overzicht van onze diensten of adviezen.

Informatienauwkeurigheid
Hoewel zorg is besteed aan de samenstelling van de inhoud, bieden we geen garantie op de volledigheid, juistheid of tijdigheid.

Aansprakelijkheid
Piet Verkerk is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade door het gebruik van de website.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle inhoud en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.
Elk ongeoorloofd gebruik van deze materialen is verboden.

Externe Links
De aanwezigheid van externe links betekent geen endossement.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe content.

Website Gebruik
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de voorwaarden van gebruik. Onjuist gebruik kan leiden tot beperkingen. Afbeeldingen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd, eigendom van Piet Verkerk of onze partners, en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Privacybescherming
Uw privacy is belangrijk voor ons. Zie ons privacybeleid voor informatie over dataverwerking.

Wijzigingen
De inhoud van de site kan zonder kennisgeving veranderen. Bezoekers dienen regelmatig de site te controleren op updates.

Rechtsgebied
Deze disclaimer valt onder het Nederlandse recht. Geschillen worden beslecht volgens Nederlands recht.

Contact
Voor meer informatie, contacteer ons via 0348-474100 of info@pietverkerk.nl.